„…muzikos tikslas - sujaudinti sielą. Joks kitas menas taip subtiliai nesužadina žmogaus širdyje kilnių jausmų; joks kitas menas sielai neatveria gamtos grožio, pažinimo žavesio, tautų savitumo, jų audringų aistrų ir skausmingų kančių…“

 

[Žorž Sand]

Pagrindinis Arfos istorija Arfos draugija Kodėl verta groti arfa? Rėmimas

Arfos draugijos veikla ir tikslai

Visose šalyse, kur arfos menas yra propaguojamos ir mylimas, yra įkurtos arfos draugijos. Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir atsiradus galimybei parodyti pasauliui Lietuvos arfos meno pasiekimus, arfininkai Lietuvoje nutarė susiburti ir kartu tęsti veiklą.

2004 m. entuziastingos profesionalios arfininkės įkūrė „Arfos draugiją“ ir sėkmingai vysto veiklą.  Draugijos įkūrimo ir veiklos tikslai:

  • puoselėti, propaguoti, remti ir vystyti arfos meną Lietuvoje;
  • šviesti Lietuvos visuomenę, supažindinant su muzikos instrumentu arfa, kompozitoriais kuriančiais arfai;
  • skatinti kompozitorius kurti muziką arfai;
  • tobulinti arfininkų techninius grojimo įgūdžius;
  • remti talentingus jaunus arfininkus, skatinti juos dalyvauti respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, meistriškumo kursuose.

Šio metu Arfos draugija vienija kelis dešimtis arfininkų ir arfos  mylėtojų. Jei esate neabejingas muzikai, karališkam arfos skambesiui ir norite kartu puoselėti arfą – Lietuvoje dar pakankamai retą ir nepelnytai nepopuliarų muzikos instrumentą – tapkite Arfos draugijos nariu.

Mielai kviečiame!