„…muzikos tikslas - sujaudinti sielą. Joks kitas menas taip subtiliai nesužadina žmogaus širdyje kilnių jausmų; joks kitas menas sielai neatveria gamtos grožio, pažinimo žavesio, tautų savitumo, jų audringų aistrų ir skausmingų kančių…“

 

[Žorž Sand]

Pagrindinis Arfos istorija Arfos draugija Kodėl verta groti arfa? Rėmimas

Rėmimas

Kviečiame tapti Arfos draugijos rėmėju ir prisidėti prie arfos meno propagavimo ir vystymo Lietuvoje, jaunosios kartos ugdymo, muzikos atlikėjų reprezentavimo Lietuvoje ir užsienyje. Mums svarbi bet kokio dydžio Jūsų parama!

 

Paramą galima pervesti:

Viešoji įstaiga „Arfos draugija“

Įmonės kodas 300014323

Svajonių g. 34-5, Vilnius

tel. +37061862007

Sąskaitos Nr. LT73 7044 0600 0578 2021

SEB Bankas, banko kodas 70440

 

2% parama

Galite skirti paramą Arfos Draugijai pagal Finansų ministro 2012-02-07 įsakymu Nr. 1K-046 patvirtintintą Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašą

e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0a094040c21d11eaae0db016672cba9c

 

Daugiau apie paramos skyrimą rasite čia:

www.vmi.lt/cms/paramos-skyrimas.

 

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame!